Szybki kontakt

Telefon: +48 880 119 304
E-mail:

Adres biura

Angus Wszystkie Języki
i Rejestracja Pojazdów
ul. Katowicka 65/3
45-061 Opole
Zapraszamy od pon. do pt.
w godz. 8.00 - 17.00

Oferta tłumaczeń


   Oferujemy Państwu tłumaczenia ustne i pisemne m.in. z dziedziny prawa, techniki, biznesu i medycyny.

Tłumaczymy:

 • rozmowy biznesowe
 • negocjacje handlowe
 • obrady zgromadzeń wspólników
 • w kancelariach notarialnych przy zawieraniu aktów notarialnych (umowy spółek, umowy kupna nieruchomości, pełnomocnictwa i in.)
 • w sądach, na policji, w prokuraturze, w kancelariach adwokackich
 • w urzędach skarbowych
 • w Urzędach Stanu Cywilnego (śluby, uznania ojcostwa przez cudzoziemców)
 • dokumenty związane z działalnością przedsiębiorstw, m.in. roczne sprawozdania finansowe, sprawozdania biegłych rewidentów z badania bilansów, KRS-y, umowy spółek, statuty, umowy handlowe, oferty handlowe i inne dokumenty
 • akty notarialne
 • urzędowe dokumenty i zaświadczenia
 • dokumenty bankowe (np. umowy kredytowe, gwarancje bankowe i in.)
 • świadectwa szkolne, świadectwa ukończenia kursów, dyplomy, suplementy do dyplomów
 • teksty prawnicze i sądowe
 • teksty z zakresu prawa podatkowego
 • teksty techniczne
 • teksty medyczne
 • teksty pisane gotykiem - drukowane i odręczne
 • wszelkie inne teksty i dokumenty

Pomagamy w uzyskaniu niemieckiego obywatelstwa.
Wypełniamy formularze emerytalno-rentowe oraz na zasiłek rodzinny w Niemczech i Austrii (Kindergeld).

Na życzenie klienta dokonujemy bezpłatnej wyceny kosztu tłumaczenia.

Istnieje możliwość przesłania tłumaczeń pisemnych pocztą (priorytet) lub drogą elektroniczną.

© 2010 - 2017 Jolanta i Sergiusz Kiełtyka. Wszelkie prawa zastrzeżone. | O nas | Wykonanie: Grzegorz Kurc